Martijn Koek

Functie:
PhD UvA

Martijn Koek (1969) studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar hij in 1995 afstudeerde met een scriptie over de beginsituatie in het literatuuronderwijs havo/vwo. In 1996 behaalde hij zijn eerstegraads lesbevoegdheid en een jaar later werd hij docent Nederlands aan het Keizer Karel College in Amstelveen, een school waar hij tot op de dag van vandaag werkt.

In 2000 richtte Martijn samen met collega's Nederlands, Engels, Frans en Duits het vak Literatuur op. Bij dit vak krijgen de leerlingen van havo/vwo elk jaar gemiddeld twee uur per week literatuuronderwijs, als apart vak, met een eigen docent. Sindsdien is Martijn dus behalve docent Nederlands ook docent Literatuur. 

Behalve docent was Martijn ook afdelingsleider en onderwijscoördinator. Buiten school werkte hij als redactielid en trainer voor de site Lezen voor de Lijst, die is gemaakt naar aanleiding van de dissertatie van Theo Witte. Hij gaf docenttrainingen en schreef analyses en opdrachten. 

In mei 2014 werd Martijn verkozen tot Beste docent Nederlands van 2014, in het radioprogramma de Taalstaat. Diezelfde maand verkreeg hij een beurs via Dudoc Alfa die hem de komende vier jaar in staat stelt voor drie dagen in de week te werken aan zijn promotieonderzoek naar de verwantschap tussen literair lezen en kritisch denken en de mogelijke toepasbaarheid daarvan in het literatuuronderwijs op het vwo.

Martijn is getrouwd en heeft twee kinderen op de middelbare school. In zijn vrije tijd leest hij graag, kijkt hij series als The Sopranos en The Wire, speelt hij af en toe een computerspel en schrijft en zingt hij samen met muzikale vrienden liedjes voor zijn band Prester John.  

Werkelijke naam: