Marloes Schrijvers

Functie:
Promovenda, Universiteit van Amsterdam
‘Uses of Literary Fiction in the Classroom’

Marloes Schrijvers (1989) werkt als promovenda aan de Universiteit van Amsterdam (afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding). Ze studeerde aan de Universiteit van Tilburg, waar ze achtereenvolgens de bachelor Tekst & Communicatie (2011, cum laude), de master Jeugdliteratuur (2013, cum laude) en de lerarenopleiding tot eerstegraads docent Nederlands (2014, cum laude) afrondde. 

In september 2014 is ze aan de UvA gestart met haar promotieonderzoek ‘Uses of Literary Fiction in the Classroom: Changes in Self and Social Perceptions’. Haar onderzoek richt zich op het ontwerpen en testen van interventies in het literatuuronderwijs in de bovenbouw van de havo en het vwo, gericht op het vergroten van het zelfinzicht en sociaal inzicht van leerlingen. Ze wordt bij haar onderzoek begeleid door Gert Rijlaarsdam (UvA), Tanja Janssen (UvA) en Olivia Fialho (UU).

Naast haar promotieonderzoek is Marloes redactielid voor Literatuur zonder Leeftijd, een vakblad over jeugd- en adolescentenliteratuur, is ze lid van adviescommissie ‘Geïllustreerde kinder- en jeugdliteratuur’ van het Nederlands Letterenfonds, maakt ze deel uit van de Onderwijscommissie van ICO (Interuniversitair Centrum voor Onderwijskunde) en begeleidt ze een brugklasleerling binnen het project School’s Cool van de Utrechtse stichting Taal Doet Meer. Haar overige vrije tijd besteedt Marloes vooral aan lezen, films en series kijken, yoga en hardlopen. 

Werkelijke naam: