Emy Koopman

Functie:
PhD EUR

Eva Maria (Emy) Koopman is geïnteresseerd in het kruisvlak tussen literatuur en psychologie. Aan de Universiteit Utrecht heeft ze een master gedaan in Klinische Psychologie en een onderzoeksmaster in Literatuurwetenschap (cum laude). Tijdens haar studie onderzocht ze wat literatuur kan doen voor mensen die een verlies geleden hebben. Ze keek ook naar de ethische problemen van het schrijven over de pijn van anderen. Samen met Gerald Cupchik en Michelle Hilscher (University of Toronto) heeft ze een empirisch onderzoek gedaan naar lezers’ reacties op literaire verkrachtingsscenes. 

Momenteel (2011-2015) is Emy bezig met een PhD-project aan de Erasmus Universiteit Rotterdam naar lezers’ reacties op verhalen over psychisch lijden. Daarbij wordt vooral gelet op de vergelijking tussen literaire en niet-literaire teksten, en de uitkomstvariabelen empathie en reflectie. Tijdens een onderzoeksstage in Edmonton onder supervisie van Donald Kuiken (University of Alberta), heeft Emy daarnaast gekeken naar betekenisvolle leeservaringen. 

Emy heeft over haar onderzoek gepubliceerd in verschillende internationale peer-reviewed journals, waaronder Scientific Study of Literature, Poetics, and Psychology of Aesthetics, Creativity and the Arts. Hiernaast schrijft Emy ook met enige regelmaat niet-academische stukken. Ze is schrijvend redacteur bij hard//hoofd (online magazine voor kunst en journalistiek) en heeft artikelen geschreven voor onder meer De Groene Amsterdammer en De Correspondent.

Auteursversies van Emy’s academische artikelen kunt u vinden op academia.edu.

Werkelijke naam: