Verbreding

Publicaties binnen het project
Artikelen over waarom mensen droevige verhalen willen lezen:

Koopman, E. M. (2013). The attraction of tragic narrative: Catharsis and other 

motives. Scientific Study of Literature, 3(2), 178-208.

Koopman, E. M. (2015). Why do we read sad books? Eudaimonic motives and meta-

emotions. Poetics, 52, 18-31. 

Theoretisch artikel over het effect van het lezen van literatuur op empathie en reflectie:

Koopman, E. M., & Hakemulder, F. (2015). Effects of literature on empathy and self-reflection: A theoretical-empirical framework. Journal of Literary Theory, 9(1), 79-111.

Empirische artikelen over het effect van het lezen van literatuur op empathie en reflectie:

Koopman, E. M. (2015). Empathic reactions after reading: The role of genre, personal factors and affective responses. Poetics, 50, 62-79. 

Koopman, E. M. (2015). How texts about suffering trigger reflection: Genre, personal factors and affective responses. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, doi: 10.1037/aca0000006 [online pre-publication]

Koopman, E. M. (in press). Effects of "literariness" on emotions and on empathy and reflection after reading. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts.

Nederlandse publicaties in de populaire pers:

Koopman, E.M. (2012). De waarde van andermans leed. Over de “drama paradox” en het succes van Tonio. De Groene Amsterdammer, 136(37), 50-53.

Koopman, E. M. (2014). De “steenachtigheid” van de steen. Wat mooie metaforen en klinkende klankherhalingen met ons kunnen doen. Tekstblad. Tijdschrift over Tekst & Communicatie, jaargang 20, december 2014.

Sub-artikelen

Verdieping

Follow the progress of our research project
Over het geheel genomen bracht dit onderzoek...

Verbreding

Publicaties binnen het project
Artikelen over waarom mensen droevige verhalen willen lezen: