Deelnemen

Neem deel aan ons onderzoek
Gezocht: enthousiaste docenten Nederlands met een passie voor literatuuronderwijs en lesontwerp!


Hebt u het idee dat u in uw literatuuronderwijs aandacht besteedt aan persoonlijke en sociale inzichten bij uw leerlingen? Praat u wel eens met ze over wat literatuur hen over henzelf leert? Gebruikt u wel eens werkvormen waarmee u leerlingen ertoe probeert aan te zetten zich in personages te verplaatsen? Legt u verbanden tussen literatuur en de hedendaagse maatschappij? Of denkt u wellicht op andere manieren aandacht te besteden aan persoonlijke en sociale inzichten via literatuuronderwijs? Dan ben ik op zoek naar u!

Misschien spreekt het bovenstaande u aan, maar hebt u nog niet de gelegenheid gehad uw literatuuronderwijs hier daadwerkelijk op te richten. Ook dan kunt u deelnemen aan mijn promotieonderzoek.

Ik ben op zoek naar bevlogen docenten Nederlands die actief bij willen dragen aan mijn onderzoek, dat gericht is op literatuuronderwijs als stimulans voor persoonlijk en sociaal inzicht bij jongeren. Eén van de vragen die ik probeer te beantwoorden, is of een dergelijke aanpak de betrokkenheid van leerlingen bij literatuuronderwijs vergroot. Na een verkennende studie bij bijna 300 leerlingen en hun literatuurdocenten en een systematische literatuurstudie, is het nu tijd voor het ontwerp van een lessenreeks, met als beoogde doelgroep havo 4, die gericht is op persoonlijk en sociaal inzicht. U kunt hieraan bijdragen, door deel te nemen aan een klankbordgroep en/of een onderzoeksgroep.

Klankbordgroep:

De klankbordgroep fungeert als raadgevende achterban bij het onderzoek. Als u zich aanmeldt, kunt u in de komende maanden gevraagd worden om (digitaal) feedback geven op leeractiviteiten of een concept van de lessenserie, om advies geven over geschikte literaire teksten, of een uitnodiging ontvangen voor een focusgroep om mee te denken over het ontwerp van een lessenserie. Voor de klankbordgroep zoek ik docenten Nederlands, het liefst met bovenbouwervaring (maar dat hoeft niet). Ook vakdidactici en lerarenopleiders zijn in deze groep van harte welkom.

Onderzoeksgroep:

De effectiviteit van de lessenserie wordt in maart 2017 ‘in het veld’ onderzocht. Ik zoek hiervoor docenten die de lessenserie in een klas zouden willen uitvoeren: docenten Nederlands die in schooljaar 2016-2017 lesgeven in havo 4.

Als u aangeeft geïnteresseerd te zijn in de klankbordgroep en/of onderzoeksgroep (beiden kan ook!), benader ik u over enige tijd met meer informatie. Vanzelfsprekend bent u tot niets verplicht wanneer u nu uw naam opgeeft. Deelnemers ontvangen cadeaubonnen als bedankje, en uiteraard – over een tijd – het proefschrift.

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar m.s.t.schrijvers@uva.nl.

‘Uses of Literary Fiction in the Classroom’

Sub-artikelen

Verdieping

Volg de voortgang van het onderzoek
Lees hier de publicaties waarin we rapporteren over de voortgang en de uitkomsten van ons onderzoek.

Verbreding

Lees meer over relevante onderwerpen
Ontdek hier relevante artikelen en websites omtrent literatuuronderwijs en de effecten van literatuur op zelfinzicht en sociaal inzicht.

Toepassing

Aan de slag met praktische tips en lesmaterialen
Op deze pagina plaatsen wij lestips en materialen waarmee u in de klas kunt werken.

Deelnemen

Neem deel aan ons onderzoek
Gezocht: enthousiaste docenten Nederlands met een passie voor literatuuronderwijs en lesontwerp!